سوالات شیمی و آزمایشگاه

سوالات شیمی ۲ دبیرستان یادگار امام

 سوالات شیمی ۱ پیش دانشگاهی دی ماه ۸۹

سوالات آزمایشگاه استانی تستی تیر ۸۹ 

سوالات آزمایشگاه استانی طراحی وتفسیر تیر ۸۹ 

سوالات آزمایشگاه استانی عملی تیر

سوالات تستی شیمی

ساختار لویس

سوالات شیمی ٢  سال ١٣٨٩

سوالات هشتمین دوره مسابقات آزمایشگاهی شیمی

سوالات نهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی شیمی

سوال های دهمین دوره مسابقات علمی -آزمایشگاهی و رایانه
فیزیک
شیمی
زیست شناسی
رایانه

سوالات شیمی ٢ آزمایشگاه شهریور ٨٨- غایبین موجه

سوالات شیمی ٢ وآزمایشگاه شهریور ٨٨-نوبت عصر

سوالات شیمی ٢ وآزمایشگاه شهریور ٨٨ نوبت صبح 

پاسخ سوالات شیمی 2 نوبت صبح    

 پاسخ سوالات شیمی 2 نوبت عصر   

سوالات استانی شیمی دوم دبیرستان نوبت صبح خرداد 1388   

سوالات شیمی 2 نوبت عصر استانی 

پاسخ سوالات شیمی 2 غایبین موجه خرداد  1388 

 سوالات شیمی 2 غایبین موجه خرداد 1388  

 سوالات تستی مسابقات آزمایشگاهی شیمی استان  

سوالات شیمی 2  دیماه89

سوالات وپاسخنامه آزمون علمی شیمی ١٢/١٢/٨٧

سوالات شیمی ٣ نهایی دی ماه ٨٢ تا شهریور ٨٧

/ 0 نظر / 59 بازدید