رنگ شعله


SymbolNameColorAsArsenicBlue(آبی)BBoronBright Green(سبز درخشان)BaBariumLight Green(سبز روشن)CaCalciumBrick red (سرخ آجری)CsCesium◼ Pale Violet(بنفش کمرنگ)Cu(I)Copper(I)Blue(آبی)Cu(II)Copper(II) (non-halide)Green(سبز)Cu(II)Copper(II) (halide)Blue-green(سبز مایل به آبی )FeIronGold(طلایی)InIndiumBlue(آبی)KPotassiumViolet(بنفش)LiLithiumCrimson(قرمز لاکی )MgMagnesiumBrilliant white(سفید درخشان)Mn(II)Manganese(II)Yellowish green(سبز مایل به زرد )MoMolybdenumYellowish green(سبز مایل به زرد)NaSodiumIntense yellow(زرد پر رنگ)PPhosphorusPale bluish green(سبز-
آبی کمرنگ )PbLeadWhite/blueRbRubidiumPale violetSbAntimonyPale greenSeSeleniumAzure blue(آبی مایل به نیلی )SrStrontiumCrimson(قرمز سیر)TeTelluriumPale greenTlThalliumPure greenZnZincBluish green

برای مشاهده تست شعله می توانید به ادرسهای زیر مراجعه کنید

#procedure>http://www.800mainstreet.com/spect/emission-flame-exp.html#procedure

http://chemistry.allinfoabout.com/features/flametest.html

۱-http://www.800mainstreet.com/spect/emission-flame-exp.html#procedu

/ 0 نظر / 33 بازدید